Sociološki klub: Razgovor o knjizi Dragana Stanojevića
U okviru Sociološkog kluba, u sali Instituta za sociološka istraživanja će se u sredu 27. marta 2019. godine, sa početkom u 18.30 održati  razgovor o knjizi dr Dragana Stanojevića Novo očinstvo u Srbiji: sociološka studija o praksama i identitetima očeva,  objavljenoj u izdanju Instituta za sociološka istraživanja.

Osnovni cilj studije je analiza pomaljanja „novog očinstva“ u Srbiji, koje podrazumeva visok nivo uključenosti očeva u negu i brigu o deci, vrednosti i prakse rodne ravnopravnosti i razvijen roditeljski identitet muškarca. Kombinovanjem kvantitativnih i kvalitativnih metoda, Dragan Stanojević je na osnovu podataka dobijenih u sveobuhvatnom istraživanju porodičnog života, analizirao opšte tendencije i kulturne, društvene i unutarporodične činioce koji utiču na prakse očeva u Srbiji. Drugi deo analize posvećen je kvalitativnoj analizi narativa prikupljenih u dubinskim intervjuima sa očevima koji iskazuju obeležja obrasca novog očinstv a. Na ovom nivou, studija čitaocima nudi duboke i sadržajne uvide u tranziciju u očinstvo, odnose sa partnerkom/suprugom, odnos sa detetom, kao i u način na koji ovi očevi doživljavaju sebe i ulogu oca uopšte, a u kontekstu porodične i društvene dinamike u Srbiji danas.

U razgovoru će učestvovati prof. dr Smiljka Tomanović, prof. dr Mina Petrović, prof. dr Mirjana Bobić i autor.