Mihailo Popović


Knjigu čini šest teorijsko-metodoloških studija o složenom odnosu teorije i empirije u sociološkom izučavanju društvene strukture. Autor na sistematski način ispituje problemsku (ne)određenost istraživanja klasno-slojne strukture, nedostatke u teorijskim pristupima, kao i u operacionalizaciji u empirijskim istraživanjima, uzimajući u obzir razlike između ideološkog i naučnog načina mišljenja u sociologiji, kao i raskorak između normativnog i stvarnog u kontekstu istraživanja krize realsocijalističkog društva.