Istraživati društvo tokom pаndemije – metodološki аspekti istrаživаnjа (2022)

U petak, 08. aprila 2022. godine, na Filozofskom fakultetu je održan okrugli sto pod nazivom „Istraživati društvo tokom pandemije – metodološki aspekti istraživanja“, u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja.

Okrugli sto je okupio 10 učesnika iz 6 naučno-istraživačkih organizacija, koji su sproveli empirijska istraživanja tokom pandemije kovida-19, sa ciljem razmene znanja i informisanja šire naučne zajednice sa novim metodološkim tendencijama. Izlaganja su bila podeljenja u četiri celine, koje su se bavile izazovima u istraživanjima makro struktura i procesa, izazovima u psihološkim naukama, kao i novim pristupima u novom kontekstu.

Sa nama su svoje uvide podelili: doc. dr Dragan Stanojević, prof. dr Marija Babović i prof. dr Nada Sekulić (Filozofski fakultet u Beogradu), naučni saradnik dr Marko Vladisavljević (Institut ekonomskih nauka), doc. dr Bojana Bodroža (Filozofski fakutet u Novom Sadu), doc. dr Kaja Damnjanović (Filozofski fakutet u Beogradu), viša naučna saradnica dr Vesna Lukić (Institut društvenih nauka), viša naučna saradnica dr Sanja Ćopić (Viktimološko društvo Srbije), istraživač saradnik dr Danilo Trbojević (Etnografski institut SANU), kao i istraživačice Instituta za sociološka istraživanja – Tamara Petrović Trifunović i Milica Resanović.