Najnovije izdanje Instituta o urbanim promenama u Srbiji

Najnovije izdanje Instituta za sociološka istraživanja, uređeno od strane Jelisavete Petrović i Vere Backović, bavi se aktuelnim urbanim promenama u Srbiji. “Experiencing Postsocialist Capitalism – Urban Changes and Challenges in Serbia” kroz ukupno jedanaest poglavlja nudi pažljive i detaljne analize socio-prostornih transformacija gradova Srbije i intenzivnih procesa neoliberalne urbanizacija. Takođe, ona pruža uvid u reaktivni momenat, začet od strane različitih urbanih aktera unutar ovog specifičnog konteksta postsocijalističkog kapitalizma. U prvom delu knjige, autori ocrtavaju detaljno procese urbane transformacije u Srbiji. Ovde, analitički fokus je uperen ka profitom vođenoj džentrifikaciji i urbanim megaprojektima kakav je Beograd na vodi, čije su glavne manifestacije rastuće socio-prostorne nejednakosti i komodifikacija urbanih praksi. Drugi deo knjige, međutim, osvetljava različite aktere i njihove konfrontativne strategije. Ovde, autori podvlače značaj i pojavu urbanih inicijativa, borbi započetih „odozdo“ i kreativnih praksi nastalih kroz suprotstavljenost ka agresivnom investitorskom urbanizmu, korumpiranim družavnim institutcijaam i manjku zaštite javnih dobara. Izdanje je u potpunosti dostupno za slobodno preuzimanje na sledećem linku.