Novo izdanje Instituta za sociološka istraživanja

U izdanju Instituta za sociološka istraživanja, objavljena je monografija Stratifikacijske promene u periodu konsolidacije kapitalizma u Srbiji koju su priredili Mladen Lazić i Slobodan Cvejić. Ova studija predstavlja nastavak dugoročnog projekta istraživanja klasnih promena i društvene stratifikacije u Srbiji, započetog još 1989. godine. U ukupno 12 tekstova, u ovoj studiji se konkretno analiziraju podaci prikupljeni tokom 2018. godine na stratifikovanom proporcionalnom uzorku odraslog stanovništva i bliže se upućuje na ubrzano konsolidovanje novih kapitalističkih odnosa u Srbiji.

Studija obuhvata nekolicinu tematskih celina. Prvu čine obrasci vertikalne, klasne pokretljivosti, kao i sistemske promene u sferi ekonomskih odnosa, poput materijalnog položaja domaćinstava, potrošnje i tržišta rada. Predmet analize dalje čine i politički odnosi, aktivizam i povrh svega, promene u vrednosnim orijentacijama. Na kraju, razmatrani su i različiti metodološki aspekti, sa posebnim fokusom na socijalne dimenzije ovog istraživanja. Izdanje je u potpunosti dostupno za slobodno preuzimanje na sledećem linku.