Vesna Miletić-Stepanović


Ova studija bavi se fenomenom jednog prelaznog i prolaznog oblika porodice – značajnog usled rastućeg broja porodičnih domaćinstava u kojima se javlja, te zbog funkcija i modela ponašanja koje neguje. Posebna pažnja usmerena je na fenomen „vertikalno proširenih porodica“, koji je rezultat dugoročnih istorijskih trendova koji utiču na preživljavanje porodičnih formi društvenog života, od porodičnih zadruga do mešovitih domaćinstava kao oblika porodičnog mehanizma. Taj porodični mehanizam je strukturalno uslovljen, usled nedovršenih promena kroz koje prolazi srpsko društvo na putu od socijalističkog društvenog uređenja do blokirane i odložene postsocijalističke transformacije. Ovaj tip porodice zastupljen je u svim segmentima društva, što usporava moderan razvoj i dugoročno utiče na društvenu nestabilnost.