Marina Blagojević


Studija „Roditeljstvo i fertilitet: Srbija devedesetih“ Marine Blagojević, predstavlja celovitu razradu problema roditeljstva iz sociološke perspektive. Roditeljstvo se posmatra kao fenomen koji bitno određuju mesto i vreme, karakteristike svakidašnjeg života, položaja žena, karakteristike braka i porodice, institucionalnog i vaninstitucionalnog okruženja, te ličnosti samih roditelja. Ono se odvija u konkretnoj populaciji sa manje ili više ustaljenim obrascima fertilnog ponašanja, koji povratno utiču na formiranje određenih karakteristika roditeljstva. Studija je rezultat istraživanja zasnovanog na kvantitativnoj analizi podataka i zalaže se za afirmaciju sociološke perspektive kao jedine validne za razumevanje biološke reprodukcije u savremenim društvima.