Željka Manić


Monografija „Analiza sadržaja u sociologiji“ predstavlja sveobuhvatan i sistematičan prikaz metoda analize sadržaja, sa naglaskom na mogućnostima primene ovog metodološkog postupka u sociologiji. Čitalac će se upoznati sa preciznim pojmovnim određenjem analize sadržaja, njenim osnovnim oblicima, epistemološkim osnovama, sličnostima i razlikama u odnosu na druge metodološke postupke, načinom izvođenja i dosadašnjom primenom. Naročita pažnja je posvećena novim mogućnostima primene analize sadržaja uz pomoć računara i interneta.