13-14. oktobra 2023. na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana je interdisciplinarna konferencija sa međunarodnim učešćem „Neizbežnost interkulturalnosti“, u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja. Na konferenciji su izlaganja imali sociolozi, teatrolozi, sinolozi, arabisti i  japanolozi. Konferencija je bila podeljena u nekoliko blokova izlaganja,…

nastavak

Institut za sociološka istraživanja (a time i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu) deo su konzorcijuma koji sprovodi realizaciju projekta MOBILEurope: Collective bargaining for mobile workers in Europe under the COVID19 – cases of frontier, seasonal and migrant workers. Projekat se sprovodi u…

nastavak

Najavljujemo seriju TESI vebinara namenjenih svima koji su zainteresovani za društvene inovacijame. Na svakom vebinaru će se predstavljati primeri društvenih projekata iz ove oblasti i diskutovaće se o tome kako društvene inovacije mogu biti vredna i ključna praksa za ponovno razmatranje društvenih…

nastavak

Pozivamo vas da 24. maja u 11h časova u prostorijama Instituta za sociološka istraživanja prisustvujete predstavljanju rezultata istraživanja koja su sprovedena u okviru projekta Društveni odnosi i prakse društvenih grupa tokom pandemije – nova solidarnost, novi sukobi. U okviru naučnoistraživačkog projekta koje…

nastavak