Društveni aspekti starenja u vreme pandemije kovida 19

Drugi zbornik objavljen u okviru naučnoistraživačkog projekta Filozofskog fakulteta („Čovek i društvo u vreme krize“), uredila je Slađana Dragišić Labaš i sadrži sledeće radove:

  • Dušan Mojić – Organizacija i način funkcionisanja domova za starije osobe u vreme pandemije kovida 19 u Srbiji
  • Željka Manić – Značaj teleasistencije za starije u Srbiji tokom pandemije kovida 19
  • Nemanja Zvijer – Televizijski „kovid-narativi“ o starijim osobama u Srbiji
  • Milana Ljubičić – Svakodnevica starijih i zvanični diskurs o koroni: između društvene brige i ejdžizma
  • Stefan Mandić – Politički ejdžizam mladih u Srbiji tokom pandemije kovida 19
  • Anđelka Mirkov – Međugeneracijska kohabitacija kao faktor rizika za obolevanje starijih osoba u vreme pandemije kovida 19
  • Slađana Dragišić Labaš – Izazovi aktivnog starenja i mentalno zdravlje u vreme pandemije kovida 19 u Srbiji
  • Marija Radoman – Mentalno zdravlje starijih osoba u Srbiji – istraživanje o sistemima podrške tokom pandemije kovida 19

Elektronsku verziju zbornika možete preuzeti u nastavku.