Sreten Vujović (ur.)


„Društvo rizika“ predstavlja zbornik radova širokog tematskog spektra. Prema okviru proučavanja tekstovi se mogu grupisati u tri grupe: makro, mezo i radovi koji se bave društvenim promenama na mikro nivou. Iako autorski rukopisi pripadaju različitim sociološkim oblastima i nivoima proučavanja, urednik smatra da im je jedna od vezivnih niti u širem smislu idejno-teorijska orijentacija, koju definiše kao „treći put“.