Jelisaveta Petrović i Vera Backović (ur.)


Namera sa kojom je nastao zbornik radova „Experiencing Postsocialist Capitalism – Urban Changes and Challenges in Serbia“ jeste da se istraže aktuelne urbane promene u Srbiji tri decenije nakon socijalizma.

Prilozi u ovoj knjizi se bave izazovima koji proizlaze iz socio-prostorne transformacije gradova u Srbiji pod uticajem intenzivnog procesa neoliberalne urbanizacije, kao i reakcijama urbanih aktera u specifičnom kontekstu postsocijalističkog kapitalizma.

Prvi deo knjige, pod nazivom “ Neoliberalized Socio-Spatial Transformations“, daje detaljan pregled procesa koji transformišu urbane prostore u Srbiji. Ovi procesi se manifestuju na različite načine, ali uglavnom kroz slučajeve profitabilne džentrifikacije, urbanih megaprojekata, kroz porast socio-prostornih nejednakosti i komodifikaciju urbanih kulturnih praksi.

Drugi deo knjige, “Urban (Re)actions: Awakening of Urban Movements”, fokusira se na ulogu različitih urbanih aktera i njihovih konfrontacijskih strategija u kontekstu agresivnog investitorskog urbanizma, zarobljene države i slabog civilnog društva opterećenog korupcijom, neformalnošću i evidentnim nedostatkom zaštite gradskih javnih dobara. Akcenat je na urbanim inicijativama, borbama “odozdo” i kreativnim praksama „gubitnika“ neoliberalnog urbanizma.