Feminizam i levica – nekad i sad (2019)

Na  Filozofskom fakultetu u Beogradu, u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja, održana je od 15. do 17. novembra 2019. godine konferencija Femizam i levica – nekad i sad, koja je okupila veliki broj učesnica i učesnika, kao i posetilaca iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Počevši od teorijskih sporenja, odnosa između marksizma i feminizma, preko pitanja o međusobnoj povezanosti teorije i prakse, aktivizma i revolucije i istorije ženskog pokreta, zajednička platforma konferencije postavljena je kroz seriju otvorenih pitanja i istraživanja čije jezgro predstavlja kritika eksploatacije i marginalizovanja na rodnim osnovama, kao i društvenih nejednakosti koje se na tome grade.

Konferenciju je obeležilo okretanje strukturnim i materijalnim pitanjima društvenog i političkog položaja žena u uslovima opšte ekonomizacije svih aspekata života u savremenom kapitalizmu i jačanja neoliberalnih politika upravljanja. Usled toga je središnji deo konferencije bio posvećen problemima komercijalizacije feminizma, komercijalizacije ženskog tela (kritika komercijalnog surogat materinstva, prostitucije i medijske kulture), radničkim pravima žena, radničkom pokretu i savremenim oblicima radnog ropstva, kao i odnosu patrijarhata i kapitalizma, kroz kritiku eksploatacije neplaćenog ženskog rada.

Preispitivanjem istorije AFŽ-a i stvaranja nove jugoslovenske žene nakon II svetskog rata, učešća žena u revolucijama i istoriji radničkog pokreta i radničkih štrajkova, preispitivanjem feminističkog oplemenjivanja socijalne literature i autorki na književnoj levici, konferencija je učinila vidiljivim i deo zaboravljenih, nedovoljno istraženih i nadasve važnih istorijskih resursa za razumevanje emancipatorskih praksi žena.

Konferencija nije imala zajedničku platformu za više pitanja, te ostaje da se neka od njih ponovo otvore na sledećim skupovima.

Knjiga apstrakata