Vera Backović


U knjizi Grad, arhitektura, društvo proučava se složen odnos između grada, društva, arhitekture i urbanizma. Analizom grada kao „otiska” društva u prostoru ističu se najvažnije tendencije u pokušajima oblikovanja gradskog prostora i usmeravanja njegovog razvoja. Razmatraju se promene koje nastaju u (gradskom) prostoru u industrijskom i postindustrijskom društvu, kao i menjanje uloge i prakse urbanizma i arhitekture. Analiza se zasniva na poređenju različitih rešenja u urbanizmu i arhitekturi odnosno značajnih ideja i praksi urbane politike u periodima industrijskog i postindustrijskog grada, a kao ključni procesi koji su transformisali prostor izdvajaju se: industrijalizacija – urbanizacija i deindustrijalizacija (globalna ekonomija) – džentrifikacija.