Izazovi u oblasti rada, porodice i stila života u kontekstu pandemije kovida 19 u Srbiji: nove solidarnosti i nove nejednakosti

Treći zbornik objavljen u okviru naučnoistraživačkog projekta Filozofskog fakulteta („Čovek i društvo u vreme krize“), uredila je Mina Petrović i sadrži sledeće radove:

  • Irena Petrović i Marija Babović – Uticaj pandemije kovida 19 na zaposlenost i uslove rada u Srbiji
  • Dragan Stanojević – Uticaj pandemije kovida 19 na podelu obaveza u domaćinstvu: slučaj Srbije
  • Smiljka Tomanović – Porodične prakse i so lidarnost u toku pandemije kovida 19 u Srbiji. Kvalitativna analiza „porodičnih priča“
  • Mina Petrović – Gradovi i pandemija kovida 19: primer Beograda
  • Jelisaveta Petrović – Održiva urbana mobilnost u kontekstu pandemije kovida 19: primer Beograda
  • Vera Backović i Milena Toković – Uticaj pandemije kovida 19 na stil života pripadnika akademske zajednice u Beogradu

Elektronsku verziju zbornika možete preuzeti u nastavku.