Konferencija „Neizbežnost interkulturalnosti”

13-14. oktobra 2023. na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana je interdisciplinarna konferencija sa međunarodnim učešćem „Neizbežnost interkulturalnosti“, u organizaciji Instituta za sociološka istraživanja. Na konferenciji su izlaganja imali sociolozi, teatrolozi, sinolozi, arabisti i  japanolozi. Konferencija je bila podeljena u nekoliko blokova izlaganja, pokrivši pitanja o interkulturalnosti u društvenoj teoriji, književnosti, umetnosti, lingvistici, kao i neka od gorućih pitanja povezana sa savremenim društvenim konfliktima, kao što su migracije, reintegracija povratnika i diskriminacija manjina. U toku su pripreme za objavljivanje zbornika saopštenja sa konferencije.

Knjiga apstrakata dostupna je na sledećem linku.