KOVID 19: pandemija društvenih rizika i nesigurnosti

Četvrti zbornik objavljen u okviru naučnoistraživačkog projekta Filozofskog fakulteta („Čovek i društvo u vreme krize“), uredio je Ognjen Radonjić i sadrži sledeće radove:

  • Vladimir Ilić – Pandemija kao prirodni eksperiment i savremena sociologija
  • Ognjen Radonjić – Pandemija virusa korona i rastuće globalne nejednakosti
  • Mirjana Bobić – Biti žena/majka u vreme pandemije kovida 19 u Srbiji
  • Isidora Jarić – Endemijski panoptikum neznanja: populistički menadžment visokog obrazovanja u pandemijskom ubrzanju
  • Nikola Samardžić – Pandemija u igri autoritarnih sila. Novi bezbednosni izazovi i dileme liberalne demokratije
  • Milan Vukomanović – Srpska pravoslavna crkva i kovid 19: religijske, društvene i političke implikacije pandemije
  • Nataša Jovanović Ajzenhamer – Teorijski mizanscen za razumevanje društvenih i političkih izazova u globalnoj pandemiji: preteče i nove tendencije
  • Haris Dajč – Glorifikacija kolaboracionista u Srbiji uoči i za vreme pandemije
  • Mirjana Adamović – Kovid rečnik u javnom diskursu

Elektronsku verziju zbornika možete preuzeti u nastavku.