Smiljka Tomanović


Knjiga predstavlja deo rezultata višedecenijskog longitudinalnog kvalitativnog istraživanja koje autorka sprovodi sa grupom mladih od perioda njihovog detinjstva. Od dvadeset biografija izabrano je šest koje su analizirane, interpetirana i prikazane kroz matricu relevantnih savremenih socioloških koncepata, kao što su dejstvenost, strukture, habitus, refleksivnost, identitet i temporalnost. Kroz razvijanje specifičnog metodskog i teorijskog pristupa rekonstrukcije socijalnih biografija aktera, istraživanje i studija daju doprinos razvoju metodoloških saznanja, debati o primenljivosti uvreženih socioloških koncepata u specifičnom kontekstu društva Srbije, kao i sociološkom saznanju kako se strukturalna obeležja i promene tog konteksta prelamaju kao prepreke i mogućnosti u biografijama mladih.