Nagrada ANĐELKA MILIĆ

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je ovogodišnja Nagrada ANĐELKA MILIĆ u kategoriji za najbolji naučni rad u oblasti društvenih nauka koji je objavljen u 2020. godini uručena prof. dr Mirjani Bobić i prof. dr Slađani Dragišić Labaš, saradnicama Instituta za sociološka istraživanja sa Odeljenja za sociologiju, za monografiju „O udovicama ili o jednoj društvenoj nepravdi“ (Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2020). Knjigu možete preuzeti ovde.