Nalazi Evropskog društvenog istraživanja #1: Povratak Isterlinovom paradoksu

Vladimir Mentus i Marko Vladisavljević su u svom istraživanju ispitivali da li povećanja prihoda donose više nivoe zadovoljstva prihodima.

 

Vladimir Mentus, Marko Vladisavljević
EASTERLIN PARADOX REVISITED: DO INCREASES IN INCOME BRING HIGHER LEVELS OF INCOME SATISFACTION?

Sociologija, 2021, Vol 63, broj 2

Grafikon 1 ukazuje na jasan rastući trend realnog raspoloživog dohotka u analiziranom periodu. Takođe je primetno da je ekonomska kriza iz 2008. godine ostavila različite efekte po zemljama: u nekima od njih evidentna je stagnacija/opadanje dohotka tokom krize, dok u pojedinim ona nije značajno uticala na trendove rasta.

Sa druge strane, zadovoljstvo dohotkom je ostalo približno konstantno tokom čitavog posmatranog perioda (Grafikon 2). Konkretnije, t-testovi uparenih uzoraka su ukazali na statistički značajan rast prosečnih raspoloživih prihoda između 2002. i 2018. (t 14 = 3.194, p < 0.001), dok promena zadovoljstva prihodima nije značajna (t 14 = 0.755, p > 0.1).

 

Više informacija i detaljna objašnjenja nalaza možete da nađete u: Mentus, Vladisavljević 2021.