Nalazi Evropskog društvenog istraživanja #13: Etička potrošnja i poverenje u institucije

Na osnovu podataka prikupljenih u Evropskom društvenom istraživanju, Vera Backović i Irena Petrović su analizirale odnos jednog vida etičke potrošnje – bojkota, i poverenja u institucije. Rezultati T testa nezavisnih uzoraka pokazali su da postoji statistički značajna razlika u stepenu poverenja u institucije između onih koji su bojkotovali kupovinu određenih proizvoda i onih koji nisu praktikovali ovakav oblik potrošnje. Ispitanici koji su učestvovali u bojkotovanju određenih proizvoda ne samo da imaju niži stepen poverenja u nacionalne institucije (parlament, policiju, političke partije), već je u ovoj grupi, suprotno nalazima međunarodnih istraživanja, zabeležen niži stepen poverenja i u nadnacionalne institucije (Evropski parlament i EU).

Etička potrošnja u Srbiji uslovljena je poverenjem u sopstvene mogućnosti aktivnog učestvovanja i ostvarivanja uticaja u politici. Kao što se može videti na sledećem grafikonu, učestvovanje u bojkotu je povezano sa nešto višim stepenom poverenja u vlastite sposobnosti i mogućnosti da se uzme učešće u političkom životu (razlika između ove dve grupe je statistički značajna). Sa druge strane, kada je reč o proceni “otvorenosti” političkog sistema prema građanskom aktivizmu, etički potrošači ne samo da nemaju poverenja u politički sistem, već se u toj proceni ne razlikuju od onih koji ne praktikuju kritičku potrošnju.