Nalazi Evropskog društvenog istraživanja #3: Stambena i porodična tranzicija mladih u Evropi

Dragan Stanojević i Aleksandar Tomašević u tekstu Stambene i porodične putanje mladih odraslih u pet zemalja: Švedskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji i Srbiji – Analiza sekvenci podataka Evropskog društvenog istraživanja nastoje da utvrde kakvi su obrasci stambene i porodične tranzicije mladih u različitim evropskim zemljama.

Grafikoni pokazuju distribuciju ključnih događaja/stanja prema godinama života u različitim zemljama mladih starosti 20 do 35 godina. Vertikalna osa prikazuje učestalost određenog stanja u datoj godini života, a površina grafikona predstavljena istom bojom prikazuje trajanje i učestalost svakog stanja.

Šema sekvenci u različitim zemljama

Ključne razlike se vide kada pogledamo učešće kohabitacije (žuta boja), gde je u slučaju Švedske ovo područje dominantno na grafikonu, dok je jedva primetno u slučaju Srbije. Slično, oblik i površina zelene boje koja predstavlja ispitanike koji su samci koji žive u roditeljskom domu razlikuje se između zemalja, kao i oblik i površina braon boje koja označava one koji su u braku. 

Grafikoni takođe ukazuju na brzinu sticanja autonomije, koja se najbrže odvija u Švedskoj, zatim Ujedinjenom Kraljevstvu i Nemačkoj i najsporije u Srbiji i Italiji. U Švedskoj, više nego u drugim zemljama mladi žive sami, odnosno brže napuštaju roditeljski dom.