Nalazi Evropskog društvenog istraživanja #7: Etička potrošnja u Srbiji


U tekstu u tematu časopisa Sociologija, Vera Backović i Irena Petrović na osnovu podataka ESS analiziraju rasprostranjenost i specifičnosti etičke potrošnje u Srbiji.

Kao što se može videti na grafikonu, istraživački nalazi o rasprostranjenosti jednog vida etičke potrošnje – bojkota kupovine proizvoda, pokazali su da je njegovo učešće u Srbiji slabo zastupljeno i da iznosi 12,2%. Sličan procenat je zabeležen i u zemljama u regionu, pre svega u Hrvatskoj i Sloveniji (13,1% i 10,4%), dok je u Crnoj Gori taj procenat nešto niži (8,1%), s tim da je viši nego u ostalim post-socijalističkim zemljama – Slovačkoj (4,8%), Poljskoj (5,9%) i Mađarskoj (3,7%).