Novo izdanje: Sociološko nasleđe Vojina Milića – 100 godina od rođenja

Novo izdanje Instituta za sociološka istraživanja, zbornik „Sociološko nasleđe Vojina Milića – 100 godina od rođenja”, čine prilozi sa istoimenog naučnog skupa nacionalnog značaja. Sadržinski obuhvata sledeće tematske celine: sociološku teoriju, metodologiju socioloških istraživanja, sociologiju saznanja i sociologiju nauke. U pitanju su oblasti u kojima je, pored istorije sociologije, najizraženiji doprinos Vojina Milića u domaćoj sociologiji.