Dragan Stanojević


Osnovni cilj studije je analiza pomaljanja „novog očinstva“ u Srbiji, koje podrazumeva visok nivo uključenosti očeva u negu i brigu o deci, vrednosti i prakse rodne ravnopravnosti i razvijen roditeljski identitet muškarca. Kombinovanjem kvantitativnih i kvalitativnih metoda, Dragan Stanojević najpre, na osnovu podataka dobijenih u sveobuhvatnom istraživanju porodičnog života, analizira opšte tendencije i kulturne, društvene i unutarporodične činioce koji utiču na prakse očeva u Srbiji. Drugi deo analize posvećen je kvalitativnoj analizi narativa prikupljenih u dubinskim intervjuima sa očevima koji iskazuju obeležja obrasca novog očinstva. Na ovom nivou, studija čitaocima nudi duboke i sadržajne uvide u tranziciju u očinstvo, odnose sa partnerkom/suprugom, odnos sa detetom, kao i u način na koji ovi očevi doživljavaju sebe i ulogu oca uopšte, a u kontekstu porodične i društvene dinamike u Srbiji danas.