Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskursi u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida 19

Peti zbornik objavljen u okviru naučnoistraživačkog projekta Filozofskog fakulteta („Čovek i društvo u vreme krize“), uredila je Ivana Spasić i sadrži sledeće radove:

  • Eva Kamerer – Metafora zlatnog standarda u diskursu medicine
  • Petar Lukić – Kada i zašto činjenice nisu dovoljne? Primer dijaloga zvaničnog i alternativnog stava
  • Slobodan Cvejić – ’Struka’ u raljama političke moći: manipulacija medicinskim delom Kriznog štaba tokom pandemije kovida 19
  • Dunja Poleti Ćosić – Od spasavanja života do spasavanja ekonomije: strategije legitimizacije mera za suzbijanje zaraze u Srbiji
  • Milica Resanović – Građanski i antigrađanski kod u debatama o praksama Srpske pravoslavne crkve u pandemiji
  • Jelena Pešić – Pandemija i neoliberalni diskursi
  • Ivana Spasić – Konstrukcija političkog autoriteta kao vrhovnog zaštitnika
  • Tamara Petrović Trifunović – Takmičarski diskurs državnog vrha u Srbiji tokom pandemije

Elektronsku verziju zbornika možete preuzeti u nastavku.