Isidora Jarić (ur.)


Zbornik „Politike roditeljstva: iskustva, diskursi, institucionalne prakse“ posvećen je nevidljivim problemima ispoljavanja roda u kontekstu korenitih društvenih promena, koji su do sada bili sociološki nedovoljno osvetljeni. Fenomenu roditeljstva, porodice i problemima reproduktivnosti i seksualnosti, pristupa se iz ugla svakodnevnih praksi i življenih iskustava društvenih aktera, uz osvrt na dominantne diskurzivne strategije i institucionalne mehanizme – koji povratno oblikuju iskustva pojedinaca i porodica. Zbornik čini 11 autorskih i jedna koautorska studija. Posvećen je uspomeni na profesorku Anđelku Milić (1942-2014).