Poziv na predavanje dr Maje Korać – Refleksije o povezanosti akademskog istraživanja i životnog iskustva

Institut za sociološka istraživanja vas poziva na predavanje „Refleksije o povezanosti akademskog istraživanja i životnog iskustva”, koje će u utorak 31. maja u 13h u sali Instituta održati dr Maja Korać.

Maja Korać je po osnovnom obrazovanju sociološkinja, profesionalnu karijeru je počela u Beogradu, nastavila u Kanadi i završila u Londonu. Osnovna teorijska orijentacija je u interdisciplinarnom polju migracija i rodnih studija, u kojem je istraživala u nekoliko zemalja sveta (Srbija, Kanada, Italija, Holandija, Velika Britanija) i razvijala metod u okviru šireg polja metoda životnih priča, o čemu će govoriti u ovom razgovoru.

Sažetak:

Oblasti akademskog istraživanja kojima sam se bavila u proteklih 30ak godina su blisko povezane sa mojim životnim iskustvom. Budući da sam izgradila svoju akademsku karijeru kao a feminist scholar, te sam tako u svom istraživanju primenjivala rodno osetljive metodologije, svi moji radovi imaju u sebi komponentu ličnog iskustva i životne priče, koje sam razmatrala u odnosu na pitanja koja sam istraživala. 

Od početka 90ih godina prošlog veka, pa do danas, bavila sam se pitanjima:

– Nasilnog raspada zemlje iz koje potičem

– Feminističkog anti-ratnog aktivizma 

– Rodnih oblika ratnog nasilja

– Prisilnog izmešanja, smeštanja, gnježdjenja, i rekonstruisanja osećanja ’doma’ 

Svi ovi društveni procesi su izazvani istorijskim, političkim i društevnim dogadjajima koji su duboko povezani sa ličnim iskustvom bola. Moje refleksije o ovom tridesetogodišnjem procesu profesionalnog i ličnog rada na poimanju, prihvatanju, razumevanju, i pokušaju akademske prezentacije tog puta su pre svega vezane za artikulisanje moje borbe da pronadjem ’svoj glas’ kao naučnica koja se bavi društvenim naukama, i kao jedinka koja živi izvan mesta u kome je rodjena, odrasla i socijalizovana, i u kome je počela da gradi svoj život i svoju akademsku karijeru (moja prva knjiga je objavljena na srpsko-hrvatskom, kako se tada zvao jezik kojim govorim i na kome sam obrazovana, 1991. godine, kada sam još uvek živela i radila na Beogradskom Univerzitetu).


U ovim refleksijama ću se osloniti na neke od dobro poznatih debata o onome sto se u engleskom jeziku zove positionality in research, kao i situatedness of knowledge.