Poziv za prijavu kandidata za anketare u Evropskom društvenom istraživanju

Pozivamo studente i studentkinje sociologije, kao i sve ostale zainteresovane, da se prijave za anketarski rad na međunarodnom projektu Evropsko društveno istraživanje (European Social Survey – ESS). Ovo ugledno, ali i veoma zahtevno istraživanje u oblasti društvenih nauka po treći put se izvodi u Srbiji, a nosioci istraživanja su Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Institut društvenih nauka. Realizaciju projekta je finansijski podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Više informacija o istraživanju možete pronaći na internet stranicama:  https://www.europeansocialsurvey.org/about-ess  i https://isi.f.bg.ac.rs/o-projektu/.

Anketiranje će se obavljati tokom oktobra, novembra i decembra 2023. godine, u gotovo svim gradovima i opštinama u Republici Srbiji. Specifičnost ovog istraživanja jeste kompjuterski podržano anketiranje „licem u lice”, na tablet uređajima koje ćemo vam dati na korišćenje za potrebe terenskog rada. Obuke za anketiranje i upotrebu odgovarajućih aplikacija biće održane u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Odabrani anketari će naknadno biti obavešteni o terminima obuka.

Za svaki kompletno popunjen upitnik, na osnovu razgovora „licem u lice” za koji se očekuje da će trajati oko sat vremena, dobija se naknada u iznosu od 1800 dinara. Dodatnih 200 dinara se dobija za kontakt formular, koji anketar popunjava sam, pre razgovora sa ispitanikom. Pored toga, biće refundirani eventualni putni troškovi.

Obrazac za prijavu kandidata za anketare možete popuniti do 25. septembra 2023. godine na sledećem linku: https://docs.google.com/forms/d/1gwtsu6u4Ayq8PQawcEZrOuXxGd6eLp2gEOLgA2maHRM/edit.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati putem mejl adrese: isi@f.bg.ac.rs.