Poziv za učešće na međunarodnoj konferenciji  „Western Balkans in comparative perspectives – European Social Survey“

Institut za sociološka istraživanja u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore i Institutom društvenih nauka, Beograd, vas poziva da se prijavite za učešće na međunarodnoj konferenciji „Western Balkans in comparative perspectives – European Social Survey“ koja će se održati u Tivtu, Crna Gora, 4. i 5. 12. 2020. godine.

Ova konferencija promoviše upotrebu podataka dobijenih u Evropskom društvenom istraživanju (ESS) i u drugim longitudinalnim komparativnim studijama, kako među akademskim istraživačima tako i među kreatorima politika.

Radni jezik konferencije je engleski. Zainteresovani za konferenciju treba da pošalju apstrakt svog rada (400-500 reči) na engleskom jeziku uz 3-5 ključnih reči. Apstrakte treba poslati najkasnije do 30. 10. 2020. godine, na adresu oliverak@ucg.ac.me. Podnosioci prijava biće obavešteni o ishodu podnošenja zahteva najkasnije do 10. 11. 2020. godine.

Više informacija o samoj konferenciji možete pronaći na sledećem linku.