Poziv za zbornik „Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja”

Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavljuje poziv za autorke i autore da dostave radove za interdisciplinarni zbornik „Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja”.

Osnovna tema ovog zbornika jesu metodološki aspekti istraživanja koja su sprovedena u periodu 2020–2022. godine. Nakon skoro dve godine svesni smo da je pandemija kovida 19 izmenila društvenu realnost i metodološke pristupe kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja kojima želimo da obuhvatimo tu realnost. Naime, društvena kriza je na mnogo načina uticala na proces istraživanja, za neke je to značilo prekid rada i otkazivanje brojnih konferencija i naučnih skupova, a za neke istraživače i istraživačice značajno transformisanje plana istraživanja, promenu veličine uzorka i upotrebu novih istraživačkih metoda i tehnika za prikupljanje podataka. Metodologija društvenih nauka je ušla u novu fazu razvoja, u kojoj sve veći značaj dobijaju online forme i tehnološki posredovana istraživanja, što je uticalo i na teorijski i epistemološki aspekt istraživanja, jer metod ne možemo posmatrati kao „ateorijski”.

Kontekst istraživanja umnogome određuje i način terenskog rada i mogućnosti koje su ograničene finansijski, politički, etički i posebnim merama vezanim za bezbednost građana tokom pandemije. Ovi različiti aspekti se međusobno preklapaju i za nas je značajno da dobijemo uvid u to na koji način se sve ovo reflektovalo na uslove rada istraživačica i istraživača u Srbiji te da li je uticalo na dobijene rezultate istraživanja. U tom smislu cilj ovog zbornika je da prikupimo i proširimo znanja i iskustva do kojih smo došli – kako ona koja su nam sada ponudila potencijal za kvalitetnije rezultate i pristupe, tako i ona koja su ograničila naše istraživačke ciljeve.

Neka od pitanja i tema na koje želimo da se fokusiramo:

– Kako je pandemija uticala na istraživački okvir, analitičke i tehničke aspekte rada?

– Triangulacija metoda, tehnika i izvora podataka

– Etika istraživanja u uslovima krize

– Dubinski intervju i etnografski pristup  (online vs face to face istraživanje)

– Da li su timovi koji imaju već razvijen metod online anketiranja takođe redefinisali dizajn svojih istraživanja i na koji način?

– Uticaj pandemije na izolovanost/interdisciplinarnost među istraživačima/icama

– Rodna dimenzija istraživanja tokom pandemije

Molimo Vas da najkasnije do 1. marta 2022. godine dostavite apstrakt dužine od 300 do 400 reči i kraću biografiju, na mejl isimetodologija@gmail.com. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, budite slobodni da nam pišete.

Rokovi:

Slanje apstrakta: do 1. marta 2022.

Obaveštenje o apstraktima: 7. mart 2022.

Dostavljanje radova: najkasnije do 15. jula 2022.

Recenzije: 15. avgust – 20. septembar 2022.

Pripremljen zbornik predat za štampu: 1. decembar 2022.

Urednice zbornika:

Marija Radoman, naučna saradnica, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Anđelka Mirkov, naučna saradnica, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dunja Poleti Ćosić, istraživačica saradnica, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu