Predavanje Branislave Pešić – Socijalizacija i individualni razvoj kao jedinstveni proces razvoja ljudskog bića

U petak 16. juna 2023. sa početkom u 14h u prostorijama Instituta za sociološka istraživanja biće održano predavanje Branislave Pešić na temu Socijalizacija i individualni razvoj kao jedinstveni proces razvoja ljudskog bića.

Branislava Pešić je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1974) i magistrirala psihologiju na Fakultetu za psihologiju i pedagogiju u Ženevi (1989). Pre odlaska u Ženevu, radila je kao sociolog u Domu za napuštenu decu u Zvečanskoj ulici na odeljenju za samohrane majke (1976–1978). Po dolasku u Ženevu, posle završene obuke za Gestalt terapeuta (1983–1985 i 1992–1994) i odbrane magistarskog rada iz psihologije, postaje asistent na Opštoj psihologiji i Pijažeovoj teoriji (1988–1993). Predavala je i istraživanje učenja i pisanja kod predškolske dece (2001–2003), kao i francuski jezik odraslim strancima u privatnoj školi jezika u kojoj od 2020. godine radi i grupnu i individualnu obuku nastavnika. Njena osnovna oblast interesovanja i istraživanja je Edukacija međuljudskih odnosa, gde se obrazovanje shvata kao suštinski vaspitni proces u kome je osnovni cilj izgradnja autonomne ličnosti pojedinca kao subjekta i aktera društvenih odnosa. Branislava Pešić je ćerka sociološkinje Zagorke Golubović i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Branka Pešića.