Predavanje prof. dr Grahama Finlaya

25. 10. 2022, u periodu od 18.30 do 20.00 časova, u svečanoj sali Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (sala 108), održaće se predavanje dr Grema Finlija (dr Graham Finlay, School of Politics and International Relations at University College Dublin), pod nazivom:

Strengthening workers’ rights in the European Union: the minimum wage directive

Predavanje je organizovano u sklopu projekta Transnational Political Contention in Europe (TraPoCo),koji se sprovodi u sklopu Jean Monnet mreže u okviru Erasmus Plus programa Evropske komisije.

Opširnije o projektu, videti na sledećem linku.

Graham Finlay (Ph.D. Johns Hopkins, 2002) je predavač na Školi za politiku i međunarodne odnose Univerziteta u Dablinu (School of Politics and International Relations, University College Dublin) od 2004. godine. U periodu 2002-2004 predavao je na Odseku za filozofiju Triniti koledža u Dablinu (Department of Philosophy of Trinity College Dublin). Takođe je predavao, u različitim zvanjima, na Univerzitetskom koledžu Kork (University College Cork), Univerzitetu u Kalgariju (University of Calgary), Univerzitetu u Merilendu (University of Maryland, Baltimore) i Univerzitetu Džons Hopkins (Johns Hopkins). U periodu 2009-2010, bio je član Škole društvenih nauka Instituta za napredne studije, Prinston (School of Social Sciences of the Institute for Advanced Study, Princeton), radeći na projektu Obrazovanje za kosmopolitsko građanstvo. Njegova istraživačka interesovanja obuhvataju istoriju političke misli, posebno Džona Stjuarta Mila, konsekvencijalističku misao, teorije o građanstvu, teorije i politike ljudskih prava (posebno prava migranata) i različite teme o međunarodnoj pravdi, uključujući migracije i razvoj. Bio je glavni istraživač Univerziteta u Dablinu u dva velika projekta finansirana od Evropske komisije: a. FP7 FRAME – Negovanje ljudskih prava među evropskim politikama (Fostering Human Rights Among European Policies), posvećen istraživanju načina na koji bi politike Evropske unije o ljudskim pravima mogle da budu koherentnije u njihovoj ulozi u promovisanju ljudskih prava širom sveta;  i b. FP7 FRAMEBarijere državljanstvu Evropskeunije (Barriers to European Union Citizenship), koji je u fokusu imao prepreke za sticanje državljanstva EU sa kojima se suočavaju i stanovnici EU i oni koji nisu državljani. Takođe, angažovan je na projektu Univerziteta u Dablinu, Horizon 2020 GLOBUS (Preispitivanje evropskih doprinosa globalnoj pravdi).

Reference prof. dr Grahama Finlaya možete pogledati na sledećem linku.