Projekat MOBILEurope

Institut za sociološka istraživanja (a time i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu) deo su konzorcijuma koji sprovodi realizaciju projekta MOBILEurope: Collective bargaining for mobile workers in Europe under the COVID19 – cases of frontier, seasonal and migrant workers. Projekat se sprovodi u okviru programa Evropske komisije Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL) i poziva Improving expertise in the field of industrial relations (SOCPL-2021-IND-REL). Istraživači Instituta za sociološka istraživanja koji su uključeni u realizaciju projekta su prof. dr Dušan Mojić i docent dr Dragan Stanojević.

Koordinator konzorcijuma (ili vodeći aplikant) je Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid (Španija), a koaplikanti su (pored našeg instituta/fakulteta) i Ss. Cyril and Methodius University (Severna Makedonija), University of Thessaly (Grčka), University of Nova-Lisbon (Portugal) i Institute of Public Affairs Poland (IPA) (Poljska). Cilj projekta je da istraži uticaj pandemije virusa kovida 19 na zaposlenost, radne uslove i radno-pravnu zaštitu mobilnih pograničnih, sezonskih i migrantskih radnika. Na osnovu sprovedenog istraživanja, praktični cilj projekta sastojaće se u unapređenju industrijskih odnosa kroz kolektivno pregovaranje i osnaživanju socijalnih partnera u suočavanju sa izazovima koje u ovom pogledu donosi pandemija kovida 19.

U okviru projekta su već sprovedene nacionalne desk analize i anketiranja mobilnih radnika, a do kraja projekta su planirani i intervjui sa predstavnicima sindikata, poslodavaca i relevantnih institucija, te nacionalne i evropska konferencija o najvažnijim rezultatima i doprinosima istraživanja.

Jedan od članaka možete pročitati na sledećem linku.