Miodrag Ranković


Studija se bavi teorijskim i analitičkim projekcijama u savremenoj sociologiji organizacije. Ona daje pregled klasičnih studija i autora koji su se bavili temom društvene organizacije (npr. klasične teorije administracije ili teorije naučnog upravljanja) i nudi analizu novijih pristupa ovoj tematici. S obzirom da studija obuhvata opširnu literaturu na koju se autor poziva, ona predstavlja za taj vremenski period značajan izvor podataka o sociologiji organizacije.