Mladen Lazić i Slobodan Cvejić (ur.)


Zbornik radova „Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije“ sabira radove koji su predstavljeni na naučnom skupu Stratifikacijske promene u Srbiji (decembar 2012), a koji su nastali na osnovu rezultata empirijskog istraživanja koje je Institut za sociološka istraživanja tokom 2012. godine izveo u okviru projekta Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri. Radovi predstavljeni u zborniku se nadovezuju na višedecenijski rad Instituta posvećen stratifikacijskim promenama. Analizirani su svi bitni aspekti promena u društvu Srbije: ekonomski, strukturalni, kulturno-vrednosni, politički i socijalni.