Slađana Dragišić Labaš


U ovoj studiji se osvetljava fenomen samoubistva iz različitih diskursa – sociološkog, psihološkog, psihijatrijskog i filozofskog. Prikazuju se epidemiološki podaci o samoubistvu, kao i istraživački nalazi o značajnim rizičnim i protektivnim faktorima (iz društva, okruženja, porodice i ličnosti). Razmatraju se sociološke teorije o mogućim uzrocima samoubistva i važne sociološke varijable, kao što su demografski i socioekonomski faktori i rizici za suicidno ponašanje u manjinskim i vulnerabilnim grupama. Različite vulnerabilne grupe uključuju: pripadnike etničkih manjina i imigranate, invalide, vojnike i ratne veterane, LGBT(TIQ) populaciju, zatvorenike i pritvorenike, viktimizovane osobe u specifičnom kontekstu (deca i adolescenti kroz povezanost sa bulingom u školi, starije osobe obolele od teških somatskih – fizičkih bolesti i dr.). Od važnosti je takođe uticaj medija na suicidno ponašanje. Ovaj fenomen se zatim posmatra u okviru nekih psiholoških teorija, iznose se psihijatrijska objašnjenja i filozofsko razumevanje čoveka, smisla života, smrti i samoubistva. Studija se zaključuje tekstom o prevenciji samoubistva, nacionalnim programima i posebnim programima i strategijama koji se primenjuju u određenom socijalnom kontekstu i namenjeni su određenim delovima vulnerabilnije populacije, kao i preporukama za odgovorno izveštavanje u medijima.