Anđelka Mirkov


Monografija „Socijalna održivost grada: izazovi neoliberalne urbane politike“ razmatra mogućnosti praktične ostvarivosti socijalne održivosti grada u kontekstu neoliberalnog kapitalizma. Posebna pažnja je posvećena značaju urbanih susedstava jer se na tom nivou prepoznaju potencijali za postizanje socijalne održivosti grada, a istovremeno se očitavaju konkretni problemi uslovljeni neoliberalnom urbanom politikom. Temeljna analiza socijalne održivosti grada na konceptualnom, fenomenološkom i strateškom planu omogućila je bolje razumevanje socijalnih posledica sve izraženije rezidencijalne segregacije u savremenim gradovima.