Sociološki klub – razgovor o knjizi „Neoliberalna kultura sopstva: konstrukcija subjektivnosti u savremenim priručnicima za samopomoć”

Sociološki klub vas poziva na razgovor o knjizi „Neoliberalna kultura sopstva: konstrukcija subjektivnosti u savremenim priručnicima za samopomoć” dr Milana Uroševića, naučnog saradnika Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. O knjizi će govoriti prof. dr Ivana Spasić, dr Marjan Ivković, viši naučni saradnik, doc. dr Ana Birešev i autor. Razgovor će moderirati Danilo Pupavac.


Klub će biti održan u petak 29. marta 2024. godine, sa početkom u 15 časova, u Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.