„Sociološko nasleđe Vojina Milića – 100 godina od rođenja” (2022)

U subotu 17. septembra 2022. godine, na Filozofskom fakultetu je održana konferencija „Sociološko nasleđe Vojina Milića – 100 godina od rođenja“.

Izlaganja su bila podeljena u tri sesije u kojima je razmatrano sociološko nasleđe prof. dr Vojina Milića u okviru glavnih tematskih oblasti u kojima je ostavio neizbrisiv trag: istorije sociologije i socioloških teorija, metodologije socioloških istraživanja i sociologije saznanja i sociologije nauke.