Silvano Bolčić i Anđelka Milić (ur.)


Ovaj zbornik radova, nastalih na projektu „Srbija u komparativnoj perspektivi“, nadovezuje se, u teorijskom i metodološkom smislu, na prethodno objavljene kolektivne studije ISI kojima su ispitivane promene u ključnim obeležjima srpskog društva, s naglaskom na raslojavanju i nejednakostima. Glavnina empirijske građe pribavljena je putem ankete izvedene krajem 1999. godine na uzorku od 1202 ispitanika, na području tri najveća grada u Srbiji. Analize sadržane u zborniku, kojima dominira „paradigma razorenog društva“, pružaju detaljnu sliku dramatičnih zbivanja u periodu tzv. blokirane tranzicije u Srbiji u drugoj polovini devedesetih godina. Nalazi su podeljeni u 3 tematska segmenta: globalne društvene promene, promene u posebnim sferama (privreda, migracije, grad, selo, religija) i svakodnevni život porodica.