Mihailo Popović i dr.


Nastavak istraživanja nejednakosti prethodno obavljenog samo u Beogradu (M. Popović ur., „Društvene nejednakosti“, 1987), sada na uzorku stanovništva Srbije (12 opština, N=1765, tokom 1988), u okviru projekta „Nejednakosti i neusklađenosti u razvoju SR Srbije bez pokrajina“. Pokrivanjem 14 tematskih oblasti ponuđeno je kompleksno sagledavanje društva Srbije u periodu kasnih 1980ih. Pošlo se od hipoteze, koja je potvrđena, da je srpsko društvo raslojeno i da se slojevi razlikuju zbog svog različitog položaja u društvenom sistemu. Stoga je konstruisan sintetički „indeks društvenog položaja“, koji obuhvata obrazovanje, materijalni standard i političku moć kao osnovne dimenzije.