Jelena Pešić, Vera Backović i Anđelka Mirkov (ur.)


Zbornik „Srbija u uslovima globalne krize neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije“ sadrži tekstove posvećene veoma raznolikim društvenim problemima i izazovima u Srbiji u kontekstu globalne krize, među kojima se izdvajaju moguće strategije društvenog razvoja, promene društvene strukture, neoliberalizacija javne uprave, građanski aktivizam, urbani razvoj i drugo. Zbornik je nastao kao rezultat saradnje Instituta za sociološka istraživanja sa projektom PERFORM, posle održavanja naučnog skupa nacionalnog značaja pod nazivom „Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice: slučaj Srbije“.