Mladen Lazić i Slobodan Cvejić (prir.)


Istraživanje društvene stratifikacije u Srbiji, na čijim se rezultatima zasnivaju tekstovi u studiji, nastavak je dugoročnog projekta istraživanja klasnih promena, započetog još 1989. godine. Proučavanje sistemskih promena društvene strukture pokriva tri tačke nastanka i konsolidacije kapitalističkih društvenih odnosa: odnose pred slom starog poretka, odnose tokom prvih deset godina blokirane postsocijalističke transformacije, i ubrzano konsolidovanje novih odnosa tokom poslednjih dvadesetak godina. Istraživanja na stratifikovanom proporcionalnom uzorku odraslog stanovništva obavljana su 1989, 1993, 1997, 2003/2004, 2012. i 2018. godine. Sadržinski, u studiji su obuhvaćene sledeće tematske celine: vertikalna pokretljivost, sistemske promene u sferi ekonomskih i političkih odnosa, vrednosne promene i neki metodološki aspekti.