Naučna konferencija „Stratifikacijske promene u Srbiji“ održana je 14. i 15. decembra 2012. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovni cilj naučnog skupa bio je da se rasvetle nove tendencije u pozicioniranju pojedinaca i društvenih grupa u društvenoj strukturi Srbije. Ovo je ujedno bila prilika da se predstave preliminarni rezultati velikog anketnog istraživanja koje je u toku 2012. godine realizovao Institut za sociološka istraživanja na nacionalno reprezentativnom uzorku od 2557 domaćinstava. Većina učesnika konferencije je koristila nalaze poslednjeg istraživanja, poredeći ih sa podacima prikupljenim 2003. godine, a korišćeni su i drugi izvori podataka relevantni za temu naučnog skupa. Nove tendencije u društvenom strukturisanju prepoznate su na osnovu promena materijalnog položaja, obrazaca društvene pokretljivosti, vrednosnih orijentacija, strategija na tržištu rada i drugog, dovodeći ih u vezu sa efektima transformacijskih procesa na reprodukciju bazičnih društvenih odnosa i životnih uslova.

U okviru pet plenarnih sesija diskutovalo se o sledećim temama: 1) metodološka preispitivanja koncepta društvene strukture; 2) prostorni aspekt društvenog strukturisanja na ruralnom, urbanom i regionalnom nivou; 3) različite dimenzije strukturnog pozicioniranja, kao što su ekonomske strategije, obrazovanje i klasno-srodnički principi; 4) promene društvene strukture u vezi sa dominantnim društvenim vrednostima, posebno u kulturnom podsistemu i 5) političke orijentacije i aktivizam društvenih grupa u Srbiji.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“, tačnije u okviru potprojekta „Promene osnovnih struktura srpskog društva“, uz finansijsku podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.