Silvano Bolčić


U studiji je predstavljena sociološka analiza izgradnje novog društva započeta ranih 1990-ih, u kojoj su preduzetnici prepoznati kao izuzetno značajna socijalna snaga jer daju pečat novom društvenom ustrojstvu. Autor se u prvom delu knjige bavi proučavanjem društvenih procesa koji su uslovili izrazito nepovoljne prilike za tranziciju u jugoslovenskom prostoru, dok u drugom delu pažnju posvećuje osnovnim društvenim obeležjima preduzetnika kao pokretačke snage tranzicionih kretanja i društvenim pretpostavkama za normalno preduzetničko delovanje. U poslednjem, trećem delu, autor predstavlja nalaze empirijskog istraživanja o novim predzetnicima u Srbiji s početka 1990-ih i to onima čije su privredne aktivnosti bile vezane za privatne firme.