Mirjana Bobić i Stefan Janković (ur.)


Migratorni tokovi koji su u proteklih nekoliko godina postali sve intenzivniji na evropskom kontinentu nesumnjivo su isprovocirali niz kontroverzi i političkih, bezbednosnih i medijskih debata. U knjizi „Towards Understanding of Contemporary Migration: Causes, Consequences, Policies, Reflections“, koju su priredili Mirjana Bobić i Stefan Janković, međutim, autori nude odmerene i istrajne analize savremenih migratornih kretnji i to s ciljem da se njihovi uzroci i posledice što jasnije prikažu, kako bi se rascepi koji postoje između političkih odgovora, javne zabrinutosti i znanja o migracijama takođe premostili. Ova knjiga utoliko nudi metodološki i empirijski širok uvid u društvenu pozadinu savremenih migracija, počev od geopolitičkih trvenja, preko socio-ekonomskih podsticaja za migracije, sve do političkih odgovora i detaljnog rasčlanjivanja samog iskustva migranata.