Božidar Filipović i Nataša Jovanović (ur.)


U ovom zborniku, studentski protest i blokada Filozofskog fakulteta su analizirani na osnovu kvalitativnih podataka prikupljenih putem intervjua koji su nakon blokade sprovođeni sa različitima akterima koji su bili uključeni u događaje iz jeseni 2014. godine (studentima koji su učestvovali u blokadi, studentima koji su se aktivno protivili blokadi i nastavnicima Filozofskog fakulteta). Radovi u zborniku mapiraju tumačenja različitih aktera studentskog protesta iz 2014. godine, uzroka njegovog nastanka, studentskih zahteva, metoda studentske borbe, i posledica protesta. Na temelju analize konkretnog protesta, autori i autorke razmatraju različite probleme koji se tiču savremenog visokog obrazovanja u neoliberalnom i poluperiferijskom kontekstu.