Jelisaveta Petrović


U knjizi „Ekologija“ na periferiji Evrope: stvaranje ekološkog pokreta u Srbiji prati se razvoj ekološkog aktivizma u Srbiji u 21. veku. Rezultati istraživanja pokazuju da profesionalni ekološki aktivizam počinje da se razvija početkom dvehiljaditih uporedo sa intenziviranjem procesa evrointegracija. Strani fondovi, pre svega iz SAD i Evropske unije, dali su podstrek za razvoj profesionalnih ekoloških organizacija, koje predstavljaju okosnicu ekološkog delovanja u Srbiji, iako se ekološki NVO sektor kreiran „odozgo“ ne može izjednačiti sa ekološkim pokretom u užem smislu. Ipak, o tome da postoje naznake razvoja ekološkog pokreta „odozdo“, govori niz ekoloških protesta i samoniklih inicijativa koje se u Srbiji javljaju u poslednjih nekoliko godina. Iako prioritet ekonomskog razvoja i dalje predstavlja najveću prepreku za temeljnije bavljenje zaštitom životne sredine, otvaranje ekoloških tema poput zagađenja vazduha i izgradnje mini-hidrocentrala te javljanje lokalnih otpora eksploataciji prirodnih dobara od strane multinacionalnih korporacija, govori u prilog stvaranju ekološkog pokreta u Srbiji u punom značenju tog pojma.