Evropsko društveno istraživanje u Srbiji uspešno okončano

Nakon tri meseca prikupljanja podataka i uspešno obavljenih preko 2000 anketiranja i to u 148 opština, naša zemlja je uspešno okončala najvažniju fazu u okviru IX ciklusa Evropskog društvenog istraživanja. Ovo je metodološki i teorijski najobuhvatnije međunarodno komparativno istraživanje u kom je Srbija po prvi put uzela učešće, a time i omogućila da naša zemlja dobije set podataka o mnogostrukim aspektima društvenog života, uporediv sa drugim evropskim zemljama. Nacionalni istraživački konzorcijum, sačinjen od nekoliko akademskih institucija u koordinaciji tima Instituta za sociološka istraživanja, zajedno sa preko 150 angažovanih anketara uspeo je da zadovolji zahtevne procedure prikupljanja podataka, te da bude među prvim zemljama koje su uspešno okončale terenski rad, kompletirale bazu podataka i predale je na dalju obradu.

Niz pripremnih aktivnosti kojima je Nacionalni tim bio posvećen pre samog početka prikupljanja podataka, dao je jasne rezultate tokom terenskog rada, naročito kroz postizanje visoke stope odziva ispitanika. Terenski rad je ispunio očekivane projekcije Nacionalnog tima, u smislu stopa odziva i odbijanja, sveukupno prikazujući zadovoljavajuću dinamiku za zahtevno istraživanje kakvo je EDI. U toku celine trajanja terenskog rada, opšta stopa odziva na nivou cele Srbije je dostigla oko 70%, što znači da je više od dve trećine kontaktiranih domaćinstava iz uzorka pristalo na učešće u istraživanju. Ovi trendovi su efekat intenzivne komunikacije između koordinatora i anketara, umnogome olakšane sistemom nadgledanja terena koji je omogućavao brz i precizan uvid u terensku dinamiku, ujedno omogućavajući čvršću kontrolu procesa prikupljanja podataka. Takve mogućnosti su otvorene korišćenjem i testiranjem Sistema nadgledanja terena (Field Monitoring System). Bez obzira na to što Srbija po prvi put učestvuje u EDI, rukovodstvo ESS-ERIC iz Londona je prepoznalo prethodna istraživačka iskustva i kapacitete Instituta, te je naša zemlja bila jedna od tek četiri evropske zemlje koje su imale priliku da koriste ovaj sistem. To je Nacionalnom timu omogućilo da intenzivno nadgleda terenski rad a time i da se olakša i pospeši kontrola anketiranja i kontaktiranja ispitanika, i sve moguće distorzije preduprede.

Pionirsko sprovođenje Evropskog društvenog istraživanja u Srbiji zasigurno će imati nemerljiv odjek, što kroz poboljšanje reputacije društvenih naučnika, što kroz sofisticiranje istraživačkih procedura i razvijanje metodoloških standarda i praksi, kao i kroz ništa manje značajan repozitorijum podataka koji će poslužiti za refleksiju o društvenom životu u Srbiji danas. Osim toga što je učešće u EDI doprinelo tome da se podaci iz Srbije jednako svrstaju među one paralelno prikupljane u većini evropskih zemalja, postoji i višestruka korist za naučnu zajednicu Srbije. Ona se najpre ogleda u stvaranju nacionalnog istraživačkog konzorcijuma i uspostavljanja saradnje među relevantnim institucijama i istraživačima u oblasti društvenih nauka u Srbiji, što se do sada nije često događalo. Sa strane naučne i tehničke infrastrukture, učešće u EDI je značajno pomoglo da se tehnički kapaciteti, zajedno sa principima i standardima upotrebljenim prilikom prikupljanja podataka znatno unaprede.

Svi podaci će nakon anonimizacije koja se trenutno obavlja, biti dostupni od oktobra 2019. godine. Više informacija u vezi sa Evropskim društvenim istraživanjem možete pronaći na ess.rs.